DE
Intermediair voor het aanvragen van een VOG bij Dienst Justis
Intermediair voor het aanvragen van een VOG bij Dienst Justis

VOG aanvragen

Voor slechts €41,15 bereiden wij uw aanvraag voor en sturen deze naar Dienst Justis. Let op: dit bedrag dekt enkel onze verwerkingskosten; er komen nog €33,85 legeskosten bij.

Geen bezoek aan het gemeentehuis nodig
Een vlotte pre-screening door De-V0G
Via een veilig en betrouwbaar systeem
Slechts binnen één minuut

VOG online aanvragen – geen afspraak bij de gemeente nodig

VOG is de afkorting van Verklaring Omtrent Gedrag: een verklaring waaruit blijkt dat uw justitiële verleden geen belemmering vormt voor het doel of de functie waarvoor u de VOG aanvraagt. Met andere woorden: een document waaruit blijkt dat u geen relevant strafblad heeft. Relevant is daarbij een sleutelwoord, want sommige strafbare feiten kunnen bezwaarlijk zijn voor het uitvoeren van bepaalde functies, terwijl dat voor andere functies niet het geval is.

Wanneer u ooit al eens een VOG oftewel Verklaring Omtrent Gedrag heeft moeten aanvragen, weet u ongetwijfeld welk proces daarmee gemoeid is. Of beter gezegd: was. De gang naar de gemeente wordt u door mediator de-vog.nl namelijk bespaard. Zo verloopt het aanvraagproces een stuk sneller en blijft u een hoop kostbare tijd bespaard.

VOG online aanvragen
certificaat goed gedrag nodig
certificaat goed gedrag nodig

Wanneer heeft u een Verklaring Omtrent Gedrag nodig?
Visum - DigiD - Justis

Een VOG als bewijs van goed gedrag wordt doorgaans vereist bij het uitoefenen van functies waarbij men te maken krijgt met vertrouwelijke gegevens, geld en/of kwetsbare personen. Voor tal van functies in de gezondheidszorg en de (lokale) overheid is dit document verplicht. Ook voor beroepen als accountant, advocaat, taxichauffeur en onderwijzer is dat het geval. Behalve het feit dat een VOG voor bepaalde functies altijd verplicht is, mag iedere werkgever daarnaast ook zelf bepalen of hij of zij dit document van een potentiële werknemer wil ontvangen.

Iedere aanvraag individueel bekeken
Wilt u aan de slag als taxichauffeur en bent u in het verleden gestraft voor rijden onder invloed? Dan zal een Verklaring Omtrent Gedrag niet worden toegekend. Anders is dat wanneer u nu een functie als accountant wilt gaan bekleden. Het feit dat u in het verleden onder invloed heeft gereden, is daarvoor niet relevant. Andersom is het ook het geval. Iemand die in het verleden fraude heeft gepleegd, zal wel aan de slag kunnen als chauffeur, maar niet meer als accountant.

Hoe vraagt u een VOG digitaal aan?
Aanvraag verklaring omtrent gedrag (digitaal) van Justis voor uw werkgever, WIA, UWV, belastigndienst, visum, etc. zonder DigiD.

Uw officiële VOG aanvragen? Bij De-vog.nl kost het slechts €41,15 en één minuut van uw tijd om uw aanvraag klaar te zetten. Houd er rekening mee dat er naast onze verwerkingskosten nog €33,85 aan legeskosten bij Justis bijkomen. U vult op onze pagina enkele gegevens in. Wij hebben uw naam, adres en telefoonnummer nodig, net als de reden waarvoor u de Verklaring Omtrent Gedrag aanvraagt en de naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaamheden wilt gaan verrichten. De-vog.nl verzorgt de pre-screening, wat inhoudt dat wij de pre-screening voor onze rekening nemen en de aanvraag vervolgens naar de verantwoordelijke Dienst Justis, die tot het Ministerie van Justitie en Veiligheid behoort, doorsturen.
01.

Vraag een verklaring aan.

Het aanvragen van de verklaring: via onze website vraagt u uw VOG aan. U voldoet hierbij €41,15 aan verwerkingskosten en achteraf €33,85 legeskosten aan Justis.

02.

Controle door De-V0G

De controle van uw aanvraag: deze voeren we binnen een etmaal na het versturen ervan uit.
03.

Aanmelden bij Justis

Aanmelding bij Justis: uw gegevens melden wij bij het portaal van Dienst Justis. Deze verzoekt u daarop uw aanvraag middels uw DigiD te bevestigen. Ook ontvangt u een e-mail met het verzoek om de legeskosten van €33,85 te voldoen. In totaal betaalt u voor uw VOG aanvraag dus €75,00.
04.

Bevestig en betaal

U ontvangt een e-mail van Dienst Justis om het feitelijke screeningsproces te starten.
05.

Uitslag per post

Dienst Justis screent uw profiel en verstuurt u zijn beslissing per post.
06.

Afgewezen?

In het geval uw aanvraag is afgewezen, kunnen wij u helpen met het opstellen van een bezwaarschrift en Dienst Justis om een heroverweging verzoeken. De aanvraagkosten kunt u niet retour krijgen.

Stappenplan

01.

Vraag een verklaring aan.

Het aanvragen van de verklaring: via onze website vraagt u uw VOG aan. U voldoet hierbij €41,15 aan verwerkingskosten en achteraf €33,85 legeskosten aan Justis.

02.

Controle door De-V0G

De controle van uw aanvraag: deze voeren we binnen een etmaal na het versturen ervan uit.
03.

Aanmelden bij Justis

Aanmelding bij Justis: uw gegevens melden wij bij het portaal van Dienst Justis. Deze verzoekt u daarop uw aanvraag middels uw DigiD te bevestigen. Ook ontvangt u een e-mail met het verzoek om de legeskosten van €33,85 te voldoen. In totaal betaalt u voor uw VOG aanvraag dus €75,00.
04.

Bevestig en betaal

U ontvangt een e-mail van Dienst Justis om het feitelijke screeningsproces te starten.
05.

Uitslag per post

Dienst Justis screent uw profiel en verstuurt u zijn beslissing per post.
06.

Afgewezen?

In het geval uw aanvraag is afgewezen, kunnen wij u helpen met het opstellen van een bezwaarschrift en Dienst Justis om een heroverweging verzoeken. De aanvraagkosten kunt u niet retour krijgen.

Een VOG is noodzakelijk in meer dan alleen werksituaties

Een VOG is noodzakelijk in meer dan alleen werksituaties
Bij een Verklaring Omtrent Gedrag denken de meeste mensen automatisch aan betaalde functies. Alhoewel het merendeel van de personen zijn VOG inderdaad in dat kader aanvraagt, is dat niet uitsluitend het geval.

Ook wanneer u een huisvestings- of exploitatievergunning aanvraagt, een visum aanvraagt of emigreert, vrijwilligerswerk bij een sportvereniging wilt doen, lid wilt worden van een schietvereniging of een adoptietraject doorloopt, heeft u dit document nodig.

Een aanvraag zonder gedoe

Vroeger was eenieder voor het aanvragen van een VOG aangewezen op de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar hij of zij woonachtig was. Een tijd geleden werd het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag digitaal al mogelijk gemaakt. 

Toen was dit alleen mogelijk wanneer een werkgever deze aanvraag elektronisch startte. Hiervoor was wel aansluiting bij eHerkenning nodig, een systeem waarmee ieder bedrijf zich kan identificeren tijdens het doen van zaken met de overheid. Een digitale aanvraag via de-vog.nl is een ideale oplossing voor beide partijen: degene die de VOG vereist en degene die deze dient aan te vragen.

De-vog.nl is een online intermediair via welke u uw VOG kunt aanvragen. Onze tussenkomst zorgt ervoor dat het aanvraagproces wordt versneld. U hoeft immers niet zelf een afspraak bij het loket van uw gemeente te maken en bent zodoende veel minder tijd kwijt. Tijd aan de afspraak zelf, maar ook aan de wachttijd die daar in de regel aan voorafgaat.

vog werk
justis precies

Hoe gaat Dienst Justis precies te werk?

Uw officiële VOG aanvragen? Bij De-vog.nl kost het klaarzetten van uw aanvraag slechts €41,15 en neemt maar één minuut tijd in beslag. Let op: dit zijn enkel de verwerkingskosten; er komen nog €33,85 aan legeskosten bij Justis bij. U vult op onze pagina enkele gegevens in. Wij hebben uw naam, adres en telefoonnummer nodig, net als de reden waarvoor u de Verklaring Omtrent Gedrag aanvraagt en de naam van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaamheden wilt gaan verrichten. De-vog.nl verzorgt de pre-screening, wat inhoudt dat wij de pre-screening voor onze rekening nemen en de aanvraag vervolgens naar de verantwoordelijke Dienst Justis, die tot het Ministerie van Justitie en Veiligheid behoort, doorsturen.

Een VOG aanvragen: voor volwassenen én minderjarigen

Bij het aanvragen van een VOG geldt de leeftijd van 23 jaar als een specifieke scheidslijn. Bent u 23 jaar of ouder, dan kan gesteld worden dan u de afgelopen vier jaar niet met justitie in aanraking moet zijn gekomen. Heeft u de leeftijd van 23 jaar nog niet gebruikt, dan geldt een kortere terugkijktermijn, zoals dat wordt genoemd. Deze betreft twee jaar. Steeds vaker dan vroeger wordt een VOG aanvragen vereist, ook voor bijbaantjes. Immers kunnen strafbare feiten bij personen van 12 jaar en ouder reeds op hun strafblad terechtkomen. Het aanvragen van een VOG is dus niet per definitie iets wat alleen van volwassenen wordt vereist.

Veelgestelde vragen

Het aanvragen van een VOG is iets wat u niet dagelijks doet. Heeft u hierover vragen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Hieronder vindt u ook de vaakst gestelde vragen terug. De antwoorden hierop nemen ook bij u mogelijke vraagtekens wellicht weg.

VOG

Kiest u ervoor om uw VOG digitaal aan te vragen, dan bespaart dat u de gang naar de gemeente. In plaats daarvan kunt u de aanvraag vanuit huis versturen. Bovendien kunt u dit direct en op ieder gewenst moment doen. Dit in tegenstelling tot de gemeente, waar u een afspraak bij het loket Burgerzaken dient te maken.

Een VOG is een papieren document dat aangeeft dat u in het verleden geen strafbare feiten hebt gepleegd die het uitvoeren van een bepaalde functie in de weg staan. Voor tal van beroepen is een VOG een vereiste, maar ook kunnen werkgevers binnen branches waarvoor dit niet geldt een VOG vereisen. De VOG is het enige geldige document dat u ten behoeve hiervan kunt aanvragen.

De screening door Dienst Justis vindt plaats op basis van een specifiek of het algemene screeningsprofiel. De specifieke profielen hebben te maken met de functies waarvoor een VOG vereist is. Taxichauffeurs en onderwijzers zijn daarvan een voorbeeld. In het algemene screeningsprofiel zijn vooral risicogebieden als informatie, geld en zakelijke relaties opgenomen.

Een VOG kan voor werknemers, werkgevers en rechtspersonen worden aangevraagd. In veel gevallen gaat het om werkgevers die kandidaten laten screenen. Ook werknemers kunnen een VOG aanvragen. Niet alleen voor een baan, maar ook voor een stage, vergunning, visum of bepaalde lidmaatschappen. Rechtspersonen hebben op hun beurt een VOG nodig om bijvoorbeeld lid te kunnen worden van een brancheorganisatie.

Wanneer u tijdelijk in het buitenland verblijft, is het geen enkel probleem om een digitale Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. Een voorwaarde is wel dat u bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven en dus over een vast woonadres in Nederland beschikt. Staat u niet bij een Nederlandse gemeente ingeschreven, bijvoorbeeld omdat u permanent in het buitenland woont? Dan is het digitaal aanvragen van een VOG niet mogelijk.

 

Dat neemt niet weg dat er alsnog wel andere mogelijkheden bestaan om een Verklaring Omtrent Gedrag te ontvangen. U vraagt het document in dat geval rechtstreeks bij Dienst Justis aan. De kosten (€41,35) blijven hetzelfde. Houdt u er wel rekening mee dat er bij betalingen vanaf een buitenlands rekeningnummer tariefkosten in rekening kunnen worden gebracht.

Misschien heeft u een nieuwe baan of functie waarvoor u een VOG nodig heeft. Voor een functie die te maken hebben met kwetsbare personen en goederen, vertrouwelijke gegevens of bijvoorbeeld geld/bankzaken, is een V0G vaak (wettelijk) verplicht. Een V0G zal laten zien of u in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd. 

Het annuleren van uw VOG aanvraag bij De-vog.nl is niet mogelijk. Wij zetten onze dienstverlening namelijk direct in gang en kunnen het door u gestorte bedrag daardoor niet retourneren. U bent dan niet verplicht om de betaling aan Dienst Justis te verrichten. Besluit u dat betaalbezoek niet te voldoen, dan wordt uw aanvraag afgebroken.

Procedure aanvraag

In totaal zijn er drie zaken nodig om een digitale Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen. De eerste betreft het ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente. Daarnaast dient u over een DigiD -uw digitale paspoort voor overheidsinstanties- te beschikken én over iDeal te beschikken om de online betaling te kunnen voltooien.

Nadat u een e-mail van Dienst Justis heeft ontvangen om het screeningsproces te bevestigen, duurt het één tot vier weken alvorens u het officiële document met de uiteindelijke beslissing toegestuurd krijgt. Dit document wordt u altijd per post toegezonden. 

Enkel in specifieke situaties, zoals in het geval van een adoptie of werken in het buitenland, is het mogelijk om uw Verklaring Omtrent Gedrag met spoed aan te vragen. U volgt dan wederom de eerste stappen van het op deze pagina beschreven proces. 

U kunt het aanvragen van een VOG weigeren, maar dit heeft consequenties voor het doel waarvoor u deze aanvraagt. Een weigering kan ertoe leiden dat u niet wordt aangenomen voor de functie waarop u heeft gesolliciteerd. Dit geldt niet alleen voor nieuwe functies, maar ook wanneer u al een tijdje in een bepaalde baan werkzaam bent. 

Dat is afhankelijk van het doel van uw aanvraag, maar ook de zogeheten terugkijktermijn die van toepassing is op het delict dat u heeft gepleegd. De terugkijktermijn van strafbare feiten is vier jaar. Met andere woorden: strafbare feite blijven tot vier jaar na uw veroordeling daarvoor invloed hebben op het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Voor zedendelicten en andere zware misdrijven geldt een onbeperkte terugkijktermijn. Voor jongeren tot 23 jaar hanteert Dienst Justis een terugkijktermijn van twee jaar.

Ja. Personen die geen strafbare feiten hebben gepleegd, ontvangen altijd een Verklaring Omtrent Gedrag.

De geldigheid van een VOG is afhankelijk van wat door de organisatie die deze van u vraagt, wordt vastgesteld. Bent u al in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag, informeert u dan bij uw werkgever of de datum van afgifte nog binnen de geldigheidstermijn valt. Houdt u er ook rekening mee, dat verschillende branches het verplicht stellen om herhaaldelijk een VOG aan te vragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zorg en de kinderopvang.

Een afwijzing van Dienst Justis betreft in de eerste plaats altijd een zogeheten ‘Voornemen tot Afwijzing’. Dit is een voorlopige beslissing, waarmee Dienst Justis feitelijk aangeeft dat er bij het beoordelen van uw aanvraag strafbare feiten zijn geconstateerd. Wanneer u deze brief ontvangt, heeft u vervolgens twee weken de tijd om hierop te reageren. Dat kan zowel schriftelijk als digitaal. Pas in een volgende fase neemt Dienst Justis een definitief besluit. Bij een officiële afwijzing wordt altijd verklaard op basis waarvan daartoe is besloten. Bent u het daar niet mee eens? Dan heeft u zes weken de tijd om bezwaar te maken.

Algemene vragen

Dienst Justis bekijkt ten eerste of er binnen een bepaalde terugkijktermijn sprake is van een relevant strafbaar feit. Voor de uiteindelijke beslissing -het al dan niet toekennen van een VOG– wordt vervolgens een belangenafweging gemaakt. Behalve of het strafbare feit relevant is bekijkt men ook hoe vaak u in verband hiermee met justitie in aanraking bent gekomen, hoe ernstig de feiten zijn en hoe lang het is geleden dat deze zijn gepleegd. Ook uw leeftijd speelt een rol, net als de omstandigheden waaronder het feit of de feiten werden gepleegd.

De betaling van een VOG aanvraag geschiedt in twee termijnen. De eerste betreft de betaling die u aan De-vog.nl verricht voor het controleren en doorsturen van de aanvraag naar Dienst Justis. Deze stuurt u vervolgens nog een betaalverzoek van €33,85. In totaal betaalt u €75,00. Vraagt uw werkgever uw VOG voor u aan, dan betaalt u enkel de tweede termijn van €33,85.

De genoemde kosten voor het aanvragen van een VOG zijn feitelijk niet in- of exclusief btw te noemen. De kosten voor een digitale aanvraag zijn namelijk vrijgesteld van btw.

Wanneer u via De-vog.nl uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u op werkdagen binnen een etmaal een bevestigingsmail van Dienst Justis. Tot op het moment dat u de betaling aan hen voldoet, is het nog mogelijk om wijzigingen door te voeren. U neemt daarvoor contact met ons op.

Wegens de geldende privacywetgeving is De-vog.nl niet in staat om namens u navraag te doen over de status van je VOG aanvraag bij Dienst Justis. U dient dus zelf contact op te nemen. Het beste kunt u dit telefonisch doen. U maakt hiervoor gebruik van het telefoonnummer 088 9982200, waarvoor de gebruikelijke gesprekskosten gelden.

Uw Verklaring Omtrent Gedrag is een document waarop persoonlijke gegevens staan vermeld. Vanwege de privacywetgeving is het daarom niet toegestaan om deze naar iemand anders dan u te sturen. U geeft de gegevens van uw VOG vervolgens zelf door aan uw werkgever of de persoon of instantie die daarom heeft gevraagd.

Standaard ontvangt u het officiële document in het Nederlands. Een korte Engelstalige toelichting wordt daaraan toegevoegd. De VOG wordt door Dienst Justis niet in andere talen afgegeven. Heeft u een vertaling nodig, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland wilt gaan werken? Dan dient u dit zelf door een beëdigd vertaler te laten doen.

Ja, dat kan. U kunt uw Verklaring Omtrent Gedrag digitaal verkrijgen.