DE
Intermediair voor het aanvragen van een VOG bij Dienst Justis
Intermediair voor het aanvragen van een VOG bij Dienst Justis

Bewijs van goed gedrag

Wat is VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een officieel document waarin staat dat jouw gedrag in het verleden geen belemmering vormt voor een specifieke taak of functie in de maatschappij. Deze verklaring is vaak vereist bij nieuwe banen, vooral in sectoren zoals het onderwijs, de zorg, en bij overheidsfuncties. Het aanvragen van een VOG is een stap die veel mensen moeten doorlopen om hun geschiktheid voor een functie of taak te bewijzen.

De procedure voor het aanvragen van een VOG begint meestal bij de werkgever, die aangeeft dat een VOG aanvragen nodig is. De aanvraag kan digitaal of via de gemeente waar je staat ingeschreven. Bij een digitale aanvraag ontvang je meestal sneller het resultaat. De beoordeling wordt gedaan door Justis, een screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij controleren of je strafbare feiten op je naam hebt staan die relevant zijn voor de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd.

Aanvragen en kosten

Het aanvragen van een VOG kan zowel online als via de gemeente. Online aanvragen gebeurt via de website van Dienst Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze methode is vaak sneller en eenvoudiger. Je hebt hiervoor een DigiD nodig, en je werkgever moet de aanvraag eerst elektronisch starten.

Bij het aanvragen via de gemeente maak je meestal eerst een afspraak. Neem een geldig identiteitsbewijs mee en, indien ontvangen, de volledig ingevulde aanvraagformulier van je werkgever. Na het indienen van je aanvraag bij de gemeente, wordt deze doorgestuurd naar Dienst Justis voor verdere verwerking.

De kosten van een VOG-aanvraag kunnen variëren. Een online aanvraag is doorgaans goedkoper dan een aanvraag via de gemeente. Het is belangrijk om te weten dat deze kosten vooraf betaald moeten worden en niet restitueerbaar zijn, zelfs als de VOG niet wordt verstrekt. In sommige gevallen, zoals bij bepaalde vrijwilligerswerk, kan de VOG gratis zijn of vergoed worden door de werkgever.

Redenen voor afwijzing

Een aanvraag voor een VOG kan worden afgewezen als uit het Justitiële Documentatie Systeem blijkt dat je strafbare feiten hebt gepleegd die relevant zijn voor de functie waarvoor de VOG is aangevraagd. De beoordeling is maatwerk en hangt af van verschillende factoren: de aard en zwaarte van de strafbare feiten, de recidive, het tijdsverloop sinds het feit en de relatie tussen het strafbare feit en de taak of functie.

Het is belangrijk om te weten dat niet elke strafbaar feit automatisch leidt tot een afwijzing. Justis kijkt naar het geheel van de omstandigheden. Als je VOG-aanvraag wordt afgewezen, kun je bezwaar maken tegen dit besluit. Een afwijzing betekent niet dat je nooit een VOG kunt krijgen. Vaak is het mogelijk om na verloop van tijd, als de gepleegde feiten minder relevant worden geacht, alsnog een VOG te verkrijgen.

VOG en werkgelegenheid

Een VOG speelt een cruciale rol bij het vinden van werk, vooral in sectoren waar betrouwbaarheid en integriteit van groot belang zijn, zoals bij functies in het onderwijs, de zorg, en bij de overheid. Werkgevers vragen een VOG aan om zekerheid te krijgen over het justitiële verleden van een potentiële werknemer. Het hebben van een schoon verleden verhoogt de kansen op een baan in dergelijke gevoelige sectoren.

Het is echter belangrijk om te weten dat een VOG geen totale garantie biedt. Het geeft een indicatie over het verleden, maar geen voorspelling over toekomstig gedrag. Daarom kan het zijn dat werkgevers ook andere screeningsmethoden hanteren. Desondanks is een VOG vaak een essentiële eerste stap en een belangrijke factor in het selectieproces. Het positief afronden van een VOG-aanvraag kan dus aanzienlijk bijdragen aan je kansen op de arbeidsmarkt.

Veelgestelde vragen

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag is iets wat u niet dagelijks doet. Heeft u hierover vragen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Hieronder vindt u ook de vaakst gestelde vragen terug. De antwoorden hierop nemen ook bij u mogelijke vraagtekens wellicht weg.
VOG

In Nederland variëren de kosten van een VOG-aanvraag. Een digitale aanvraag via Dienst Justis kost ongeveer €33,85 (prijspeil 2023). Een aanvraag via de gemeente kan iets duurder zijn. Voor sommige vrijwilligers of specifieke functies kan de VOG gratis of goedkoper zijn.

Een VOG-aanvraag duurt gemiddeld twee tot vier weken. De exacte tijdsduur hangt af van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de achtergrondcheck en de werklast bij Dienst Justis. Soms kan het proces sneller verlopen, vooral bij online aanvragen.

Bijna iedereen kan een VOG-aanvraag indienen, maar succes is niet gegarandeerd. De aanvraag kan worden afgewezen als er relevante justitiële gegevens zijn die een risico vormen voor de functie of taak waarvoor de VOG wordt gevraagd. Een schone strafrechtelijke achtergrond verhoogt de succeskans.

Werkgevers zien een VOG als belangrijk omdat het zekerheid biedt over het justitiële verleden van een kandidaat. Vooral in functies waar integriteit en betrouwbaarheid essentieel zijn, helpt een VOG bij het beoordelen van de geschiktheid van een kandidaat voor de specifieke rol.

Voor bepaald vrijwilligerswerk, vooral als het omgaan met kwetsbare groepen zoals kinderen of ouderen betreft, is een VOG vaak vereist. Dit is om de veiligheid en het welzijn van deze groepen te waarborgen. Voor deze vrijwilligers kan de VOG gratis zijn.

Algemene vragen

Als een VOG-aanvraag wordt afgewezen, kan de aanvrager bezwaar maken tegen deze beslissing. Dit moet binnen zes weken na de afwijzing. Tijdens de bezwaarprocedure kun je aanvullende informatie of context verschaffen die van invloed kan zijn op de beoordeling van je aanvraag.

Niet alle strafbare feiten leiden automatisch tot een VOG-afwijzing. De beslissing hangt af van de aard, ernst en recentheid van het delict, en hoe dit relateert aan de functie-eisen. Periodieke herbeoordeling kan een positief resultaat geven bij veranderde omstandigheden.

Voor een online VOG-aanvraag begin je met inloggen op de website van Dienst Justis met je DigiD. Je werkgever moet de aanvraag eerst elektronisch initiëren. Volg daarna de instructies op de website, vul de benodigde informatie in, en betaal de aanvraagkosten.

Eenmaal ingediende VOG-aanvragen kunnen in principe niet digitaal worden ingetrokken. Als er een fout is gemaakt tijdens de aanvraag of als de aanvraag niet meer nodig is, neem dan contact op met Dienst Justis voor de mogelijkheden. Snel handelen is hierbij belangrijk.

Ja, voor bepaalde stages, vooral in gevoelige sectoren zoals de zorg, onderwijs, en bij de overheid, wordt vaak een VOG gevraagd. Dit is om de veiligheid en integriteit binnen deze sectoren te waarborgen. Studenten moeten soms vooraf een VOG kunnen overleggen.