DE
Intermediair voor het aanvragen van een VOG bij Dienst Justis
Intermediair voor het aanvragen van een VOG bij Dienst Justis

Hoelang is een vog geldig

Geldigheid van vog

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een document waarmee je aantoont dat je gedrag in het verleden geen belemmering vormt voor het uitoefenen van een bepaalde taak of functie in de samenleving. De geldigheidsduur van een VOG is niet wettelijk vastgesteld, maar hangt af van de eisen die de werkgever of instantie stelt. In de praktijk zien we dat een VOG vaak voor een periode van één tot twee jaar als actueel wordt beschouwd.

Elke organisatie of instantie kan echter andere criteria hanteren voor de geldigheid. Zo kan in sommige sectoren, zoals het onderwijs of de kinderopvang, vaker een nieuwe VOG worden gevraagd. Dit hangt samen met de aard van het werk en de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Het is daarom altijd raadzaam om bij de specifieke instantie na te gaan welke geldigheidsduur zij hanteren.

Aanvraagprocedure vog

Het aanvragen van een VOG kan zowel digitaal als bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Bij een digitale aanvraag is het belangrijk dat de organisatie die de VOG vraagt, deze eerst digitaal klaarzet. Vervolgens kun je met jouw DigiD de aanvraag completeren. Bij een fysieke aanvraag moet je persoonlijk naar het gemeentehuis, waarbij je een geldig identiteitsbewijs en een volledig ingevuld aanvraagformulier meeneemt.

De verwerkingstijd van een VOG-aanvraag varieert. Normaal gesproken krijg je binnen twee tot vier weken bericht. In sommige gevallen, bijvoorbeeld als er een uitgebreider onderzoek nodig is naar het justitiële verleden, kan het langer duren. Wees dus op tijd met je aanvraag, zeker als je de VOG nodig hebt voor een nieuwe baan of een specifiek project.

Kosten en factoren

De kosten voor het aanvragen van een VOG zijn wettelijk vastgesteld en kunnen variëren bij wijzigingen in het overheidsbeleid. De huidige tarieven kun je vinden op de website van de Dienst Justis, de instantie verantwoordelijk voor het beoordelen van VOG-aanvragen. Voor bepaalde vrijwilligersfuncties kan soms een gratis VOG verkregen worden. Dit hangt af van de aard van de vrijwilligerswerk en de organisatie waarvoor het werk wordt verricht.

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt gekeken naar het justitiële verleden van de aanvrager in relatie tot het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Factoren zoals de ernst en frequentie van delicten, maar ook de periode die sinds het delict is verstreken, spelen een rol. Niet elk strafbaar feit leidt automatisch tot het weigeren van een VOG. Het hangt sterk af van de specifieke functie-eisen en de aard van het delict.

Vernieuwing en beleid

Omdat een VOG een momentopname is, kan het zijn dat een werkgever, instantie of organisatie na een bepaalde periode een nieuwe VOG aanvraagt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij langdurige projecten, contractverlengingen of wanneer je binnen een organisatie van functie verandert. Sommige organisaties hebben een vast beleid voor de frequentie waarmee ze VOG’s vernieuwen. Dit kan uiteenlopen van eens per jaar tot aan elke nieuwe opdracht of project.

Het is belangrijk om proactief te blijven met betrekking tot de geldigheid van je VOG, zeker als je werkt in een sector waar regelmatig een nieuwe verklaring wordt gevraagd. Door de VOG tijdig te vernieuwen, voorkom je problemen of vertragingen bij het aannemen van nieuwe opdrachten of functies. Hou daarbij altijd de verwerkingstijd van een nieuwe aanvraag in gedachten, om te zorgen dat je de VOG hebt wanneer deze nodig is.

Veelgestelde vragen

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag is iets wat u niet dagelijks doet. Heeft u hierover vragen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Hieronder vindt u ook de vaakst gestelde vragen terug. De antwoorden hierop nemen ook bij u mogelijke vraagtekens wellicht weg.
VOG

Een VOG heeft geen wettelijke geldigheidsduur. Meestal wordt deze beschouwd als geldig voor een periode van één tot twee jaar. Echter, de geldigheid kan variëren afhankelijk van de sector en de specifieke eisen van een organisatie of werkgever.

De kosten voor een VOG-aanvraag zijn wettelijk vastgesteld en kunnen periodiek veranderen. Op dit moment bedragen de kosten voor een VOG-aanvraag in Nederland meestal rond de 30 tot 40 euro. Deze prijs kan echter variëren en moet altijd gecheckt worden.

Een digitale VOG vraag je aan via de website van Dienst Justis. Eerst moet de aanvraag door de werkgever online worden voorbereid. Daarna kan de aanvrager de aanvraag afronden met DigiD. Het proces is gebruiksvriendelijk en efficiënter dan de papieren aanvraag.

De geldigheidsduur van een VOG wordt bepaald door de organisatie die deze vereist. Verschillende organisaties en functies kunnen verschillende vereisten stellen betreffende de actualiteit en geldigheid, afhankelijk van de aard van het werk en de daarmee samenhangende risico’s.

Niet voor alle banen is een VOG vereist. Het hangt af van de aard van het werk. Voor functies waarbij gewerkt wordt met vertrouwelijke informatie, kwetsbare personen, of geld, wordt gewoonlijk wel een VOG gevraagd.

Algemene vragen

Ja, een VOG kan zeker digitaal aangevraagd worden. Dit gebeurt via de website van Dienst Justis. De digitale aanvraag is sneller en eenvoudiger, mits de werkgever of aanvragende instantie de aanvraag online initieert.

Na goedkeuring wordt de VOG automatisch per post verzonden naar het adres dat in de BRP (Basisregistratie Personen) staat geregistreerd. Zorg dus dat je adresgegevens actueel zijn om de VOG correct en tijdig te ontvangen.

De standaard verwerkingstijd voor een VOG-aanvraag is ongeveer twee tot vier weken. Echter, deze termijn kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van je justitiële achtergrond en de drukte bij de verwerkende instanties. Spoedaanvragen zijn soms mogelijk, maar niet gegarandeerd.

Als een VOG wordt geweigerd, ontvang je een voornemen tot afwijzing met uitleg. Hierop kun je reageren met een zienswijze. Op basis van deze reactie neemt Justis een definitief besluit. Bij een definitieve afwijzing kun je bezwaar maken en eventueel beroep instellen.

Ja, ook voor vrijwilligerswerk kan een VOG vereist zijn, vooral als het werk omgaat met kwetsbare groepen, zoals kinderen of ouderen. Voor sommige vrijwilligersfuncties kan de VOG gratis zijn, afhankelijk van de aard van het werk en de organisatie.