DE
Intermediair voor het aanvragen van een VOG bij Dienst Justis
Intermediair voor het aanvragen van een VOG bij Dienst Justis

Verklaring omtrent gedrag aanvragen

Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een document waarmee je aantoont dat je verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie in de samenleving. Steeds vaker wordt deze verklaring gevraagd door werkgevers, maar ook bij het aanvragen van visa of bij adoptieprocedures is het een vereiste. De verklaring wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, na een zorgvuldige screening.

Om een VOG aan te vragen, kun je terecht bij de gemeente waar je staat ingeschreven of via een online aanvraagproces. Het aanvragen vereist het invullen van persoonlijke gegevens en details over de reden van de aanvraag. De kosten van een VOG kunnen variëren, en soms wordt deze vergoed door de werkgever. Na de aanvraag volgt een beoordeling door Justis, de screeningsautoriteit, die kijkt of je in het verleden met politie of justitie in aanraking bent geweest. Deze check is functie-specifiek: de eisen voor een VOG kunnen per situatie verschillen.

Online aanvraag procedure

De online aanvraagprocedure voor een VOG is een efficiënte manier om je verklaring te verkrijgen. Dit proces begint vaak op de website van Dienst Justis, waar je alle nodige informatie kunt vinden over hoe je de aanvraag kunt starten. Een digitale aanvraag is vaak sneller dan de aanvraag via de gemeente.

Je hebt hiervoor een DigiD nodig en moet de specifieke functie-eisen waarvoor de VOG wordt aangevraagd vermelden. Ook hier speelt het doel van de aanvraag een belangrijke rol. Na het invullen van alle vereiste gegevens en het betalen van de kosten, wordt je aanvraag verwerkt. De beoordelingstijd kan variëren, maar meestal ontvang je de VOG of een afwijzing binnen enkele weken.

Belang van VOG

Het belang van een Verklaring Omtrent het Gedrag in de hedendaagse maatschappij kan niet onderschat worden. Het is niet alleen een bewijs van goed gedrag, maar het beschermt ook organisaties en individuen tegen risico’s van fraude, misbruik en andere criminele activiteiten. In sommige sectoren, zoals het onderwijs, de zorg, en bij financiële functies, is het hebben van een schone VOG essentieel.

De VOG draagt bij aan een veilige werkomgeving en is een vorm van risicobeheersing. Het feit dat een kandidaat een VOG kan overleggen, zorgt vaak voor een betrouwbare eerste indruk. Dit document geeft immers aan dat het gedrag in het verleden van de persoon niet hinderlijk is geweest voor het uitvoeren van de functie waarvoor de VOG is aangevraagd.

VOG en uw rechten

Bij het aanvragen van een VOG is het ook belangrijk om je bewust te zijn van je rechten. Wanneer een VOG-aanvraag wordt afgewezen, heeft dit vaak aanzienlijke gevolgen. Het is echter mogelijk om bezwaar te maken tegen een afwijzing. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit gebeuren.

In het bezwaarschrift dien je duidelijk te maken waarom je meent dat het besluit onjuist is. Het is aan te raden om juridisch advies in te winnen bij het maken van bezwaar. Naast het recht op bezwaar, heb je ook het recht om te weten welke gegevens zijn gebruikt bij de beoordeling van je aanvraag. Inzicht in je eigen justitiële gegevens kan via een verzoek bij de Dienst Justis worden verkregen. Kennis van deze rechten zorgt voor een transparant en eerlijk VOG-proces.

Veelgestelde vragen

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag is iets wat u niet dagelijks doet. Heeft u hierover vragen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Hieronder vindt u ook de vaakst gestelde vragen terug. De antwoorden hierop nemen ook bij u mogelijke vraagtekens wellicht weg.
VOG

Een VOG aanvragen kost meestal rond de €41,35. Deze prijs is vastgesteld door de overheid en geldt voor zowel de digitale als de papieren aanvraag. Let op: de prijs kan veranderen, dus controleer altijd de actuele kosten op de officiële website of bij de gemeente.

De afhandeling van een VOG-aanvraag duurt gemiddeld twee tot vier weken. De exacte tijd hangt af van de specifieke omstandigheden van de aanvraag. Bij complexe gevallen, waarbij uitgebreide screenings nodig zijn, kan het proces langer duren. Snelle online aanvragen worden soms eerder afgehandeld.

Iedereen kan een VOG aanvragen, maar niet iedereen krijgt deze automatisch toegekend. De uitkomst hangt af van je justitiële verleden en de relatie daarvan met de functie-eisen van de baan of activiteit waarvoor de VOG aangevraagd wordt. Een klein vergrijp kan soms al weigeringsgrond zijn.

Een VOG is niet altijd nodig voor werk, maar wordt steeds vaker vereist, vooral in sectoren waar integriteit cruciaal is, zoals in het onderwijs, de zorg, en de financiële sector. Sommige werkgevers vragen er standaard om als onderdeel van hun aannamebeleid.

Bij een VOG-afwijzing kun je binnen zes weken bezwaar maken. In het bezwaar geef je argumenten waarom je de VOG alsnog zou moeten ontvangen. Eventueel kun je juridische hulp inschakelen. Een afwijzing betekent niet direct dat je nooit voor de functie in aanmerking komt.

Algemene vragen

Justis beoordeelt je justitiële verleden, zoals veroordelingen, strafbare feiten, of lopende procedures, in relatie tot de functie waarvoor je de VOG aanvraagt. De beoordeling focust op specifieke eisen die relevant zijn voor de betreffende functie of activiteit, niet op je volledige verleden.

Ja, je kunt online een VOG-aanvraag indienen via de website van Dienst Justis. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het online proces is vaak sneller en eenvoudiger dan het aanvragen via de gemeente. Zorg wel dat je alle benodigde informatie bij de hand hebt.

Als je geen DigiD hebt, kun je de VOG-aanvraag niet online doen. In dit geval moet je de VOG aanvragen via de gemeente waar je ingeschreven staat. Neem een geldig identiteitsbewijs en, indien mogelijk, de ingevulde aanvraagformulieren mee naar het gemeenteloket.

De termijn waarover Justis terugkijkt voor een VOG verschilt per geval en is afhankelijk van het doel van de aanvraag. Over het algemeen kijkt men terug tot vier jaar, maar bij ernstige misdrijven of specifieke functies (bijvoorbeeld in de kinderopvang) kan deze termijn langer zijn.

In het onderwijs wordt een VOG gevraagd om de veiligheid van leerlingen te waarborgen. Leraren en ander onderwijspersoneel werken nauw samen met minderjarigen. Een VOG helpt om ervoor te zorgen dat deze personen geen verleden hebben van gedrag dat een risico zou kunnen vormen.